Google Assistant dịch thuật trực tiếp

Công nghệ Sang Sang 09/01/2019 16:00

Trợ lý ảo của Google mới được cập nhật tính năng dịch thuật trực tiếp 27 ngôn ngữ, tích hợp trên các thiết bị thông minh.