iPhone đắt hơn hẳn đối thủ, vì sao người dùng vẫn quyết mua?

Công nghệ Sang Sang 28/02/2019 08:25

Apple đơn giản đã thuyết phục khách hàng trả cho mức giá đắt đỏ. Họ sẵn sàng trả thêm tiền để mua được sản phẩm Apple, vì đó là tiền để đầu tư cho tương lai, sự sáng tạo của Apple.