iPhone XS Max đọ camera với Samsung Galaxy Note 9

Công nghệ Sang Sang 30/09/2018 12:00

Tài khoản YouTube - SuperSaf TV vừa tiến hành bài test camera của bộ đôi flagship iPhone Xs Max và Samsung Galaxy Note 9.