Khám phá bồn cầu không nước của Bill Gates

Công nghệ Sang Sang 14/11/2018 18:00

Hệ thống bồn cầu thế hệ mới mang tên Nano Membrane Toilet do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ kinh phí được dự đoán sẽ hỗ trợ tích cực cho những quốc gia nghèo trên toàn thế giới.