Máy bay chạy bằng ion bay được mà không có bộ phận chuyển động

Công nghệ Sang Sang 23/11/2018 10:00

Nó có thể được sử dụng cho máy bay không người lái cực kỳ yên tĩnh và máy bay lai trong tương lai.