Máy gấp quần áo tự động giúp tiết kiệm thời gian

Công nghệ Sang Sang 14/01/2019 20:00

Đoạn video ghi lại những hoạt động của máy gấp quần áo. Khi bạn đưa quần áo vào máy, nó sẽ cho ra xấp đồ ngay ngắn, đẹp đẽ chỉ với vài giây ngắn ngủi.