Máy giặt chạy bằng xe đạp và 10 phát minh giúp Trái Đất tránh ô nhiễm

Công nghệ Sang Sang 19/03/2019 04:08

Các phát minh giúp bảo vệ môi trường được người dân ưa dùng tại nhiều nước trên thế giới như viên than làm từ phân, máy giặt chạy bằng xe đạp, bếp lò phát điện.