Mô phỏng VR hố đen vũ trụ Sagittarius A*

Công nghệ Sang Sang 02/12/2018 14:00

Mô phỏng VR của hố đen vũ trụ khổng lồ tên gọi Sagittarius A* cho người xem cái nhìn gần nhất về 'trái tim của dải ngân hà'.