Nhiều di động đáng chú ý giảm giá đầu tháng 12

Công nghệ Sang Sang 04/12/2018 06:00

Galaxy S9, Huawei Mate 20 Pro hay iPhone XR... là những smartphone giảm giá mạnh trong tháng 12.