Những công nghệ ấn tượng nhất CES 2018 giờ ra sao?

Công nghệ Sang Sang 07/01/2019 04:00

Những công nghệ này đều được đánh giá rất cao về mặt ý tưởng, tuy nhiên khi áp dụng ra thực tế thì không đem lại nhiều hiệu quả.