Pepper - robot đầu tiên đối đáp với Nghị sĩ quốc hội Mỹ

Công nghệ Sang Sang 30/10/2018 14:00

Sau khi giới thiệu bản thân, Pepper đã trả lời các câu hỏi từ các nghị sĩ về Caresses, một dự án phát triển robot dành cho người già.