Portal, thiết bị gọi video của Facebook

Công nghệ Sang Sang 09/10/2018 22:00

Facebook giới thiệu Portal, loa thông minh đính kèm màn hình giúp người dùng nân cao trải nghiệm gọi video qua Messenger.