Trải nghiệm nhanh 4 phiên bản của Galaxy S10 vừa ra mắt

Công nghệ Sang Sang 21/02/2019 08:51

Galaxy S10 có 4 phiên bản bao gồm Galaxy S10, S10+ S10e và S10 5G. Giá bán của các model này vẫn chưa được công bố.