Xoay ngang màn hình, máy tính trên iPhone sẽ ra đủ bộ tính toán

Công nghệ Cao Khải 24/11/2019 18:55

Là 1 công cụ thường trực trên iPhone, máy tính bỏ túi hỗ trợ rất nhiều trong việc tính toán nhanh. Tuy nhiên, 1 số người cho rằng máy tính trên iPhone chỉ là dạng cơ bản, ngoài 4 phép tính cộng - trừ - nhân - chia ra thì chẳng còn giúp ích được gì.